• این سایت در حال ایجاد و راه اندازی است و به زودی فعال خواهد شد

  شما میتوانید برای دریافت رایگان مطالب مهم و مفید نجومی به زبان فرانسه

  عنوان سایت را با شماره سامانه سایت بن ژوغ پیامک کنید

  سپس به صورت دایمی آخرین تحولات آسمان شب را

  به صورت پیامک بر روی گوشی همراه خود دریافت نمایید

   

  هر هفته با یکی از اجرام عمقی آسمان آشنا شوید

   

  منظومه شمسی را بشناسید

   

  از تعداد ستاره های آسمان و منظومه شمسی مطلع باشید

   

  از تعداد کهکشان های کیهان و جرم آنها با خبر باشید

   

  آنگاه به عظمت خدای خود یقین پیدا کنید

   

  30007227000245


 • فهرست مسیه چیست ؟

  Lire la suite...


 • 0


  1. Les Objets MESSIER (par numéro) 

  Lire la suite...